Wijk in Beeld: een solide vertrekpunt voor een toekomstvisie  

 

Welke initiatieven zijn kansrijk?

 

Bisnode Nederland, Motivaction en Stichting MAAT hebben een intersectoraal instrument ontwikkeld: Wijk In Beeld (WIB). Gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn hiermee in staat om op compacte en snelle wijze (dreigende) problemen te identificeren in hun buurt of wijk. Door zowel te kijken naar wonen, werken, leren, sociale relaties, recreëren, gezondheid en leefstijl ontstaat een gericht antwoord op vragen als: “Hoe staat het met de leefbaarheid? En hoe staat het met de gezondheid van de bewoners? Welk type bewoners woont er? Zijn deze bewoners bereid tot het doen van vrijwilligerswerk en mantelzorg?” Wijk in Beeld helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het opstellen van toekomstvisies en het effectief inzetten van middelen.

Van Data naar Daden

De gegevens worden aangeboden in een online dashboard. Hierin is ook informatie opgenomen over de dominante leefstijlen van de bewoners en hoe dat zich verhoudt tot thema’s als zelfredzaamheid en participatie. De inhoud van het dashboard kan door middel van gesprekken met bewoners en werkers worden gespiegeld aan de huidige situatie. Vervolgens wordt geadviseerd over interventies die aansluiten bij de bewoners in de wijk.

 

Wijk in Beeld is een uniek instrument omdat het een intersectorale benadering betreft waarbij data met leefstijlinformatie worden gecombineerd en er een vertaalslag wordt gemaakt naar concrete interventies. Het instrument is in elke gemeente inzetbaar en de informatie is op wijk- en buurtniveau beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Projectbureau MAAT:

024 – 82 000 60 /www.wijkinbeeld.com

 

 

 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg