Visie

 

MAAT heeft de volgende visie:
 
In 2020 zijn burgers in staat om zelf te bepalen welke dienstverlening ze nodig hebben en weten ze waar ze die kunnen krijgen. Ze overleggen met de professionals hoe ze de beschikbare middelen in kunnen zetten, welke diensten uit de eigen sociale omgeving kunnen worden betrokken en wat er van professionals en organisaties wordt verwacht. De resources die de corporaties en welzijn- en zorgaanbieders beschikbaar hebben, worden op wijkniveau in samenhang ingezet. Dat kan omdat we in 2020 daadwerkelijk weten wat er in de wijk speelt, zodat we samen met de bewoners prioriteiten kunnen stellen. Omdat we slimme manieren van organiseren hebben ontwikkeld, zijn de burgers ook beter in staat om elkaar op interesses te vinden en gezamenlijk te werken aan de wijk, voor hen die daar plezier in hebben en dat kunnen. Er is een gezonde concurrentie in de dienstverlening, omdat dit het onderscheidend vermogen van de dienstverleners en de diversiteit van diensten en producten vergroot. Wel hebben we onze ondersteunende bedrijfssystemen zo op elkaar afgestemd dat de transactiekosten tot een minimum beperkt blijven. Hiermee wordt de markt gezonder en staat de burger centraal.
 

Om deze visie te bewerkstelligen, is een aantal doelstellingen geformuleerd. 
 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg