Wijk in Beeld Groesbeek

MAAT heeft Wijk in Beeld uitgevoerd in de gemeente Groesbeek. Wijk in Beeld (afgekort WiB) is een intersectoraal wijkanalyse - instrument. In het WiB wordt bewonersinformatie op zeven levensdomeinen gecombineerd met leefstijlen en advies over hoe krachten in een wijk te mobiliseren. Dit alles met als doel de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Hierbij zijn zelfredzaamheid van de burger en gezamenlijke verantwoordelijkheid sleutelbegrippen.

Inline afbeelding 1

 

Gebruikersworkshop

Een instructieworkshop is onderdeel van Wijk in Beeld. Op 26 september zijn tien medewerkers van gemeente, Oosterpoort en verschillende zorgorganisaties getraind in het gebruik van het WiB. In de workshop is uitleg gegeven over het gebruik en de mogelijkheden van het online dashboard. Onderwerpen waren o.a: welke informatie staat in het dashboard, hoe moet ik de leefstijlinformatie interpreteren en hoe kan ik deze informatie toepassen in mijn werk?  

Met name de koppeling tussen gegevens uit verschillende sectoren in combinatie met informatie over het type wijkbewoners vonden de deelnemers interessant. Deze informatie biedt hen handvatten om aan te sluiten bij de beleving van wijkbewoners en gerichter te interveniëren. Het WiB biedt bijvoorbeeld input voor de volgende vragen:

  • Op welke wijze kan ik de doelgroep (wijkbewoners) in hun eigen kracht zetten en mobiliseren?
  • Welk type interventie sluit aan bij de doelgroep?
  • Hoe kan ik de doelgroep daadwerkelijk bereiken?

Het maken van de vertaalslag van data naar daden blijft een complexe aangelegenheid. Daarom blijven Bisnode, Motivaction en MAAT beschikbaar voor eventuele vragen. Een pratijkcase uit Groesbeek Noord wordt met relevante partijen uit de wijk uitgewerkt in een plan van aanpak.

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg