Nijmeegse ethiek

over waarden, zingeving en het menselijke verhaal

 

In het verlengde van het programma ‘’Zingeving op maat’’ hebben op 20 augustus j.l. de bestuurders samen met een aantal medewerkers uit de organisaties, nagedacht over een verdere bezinning op de waarden in ons werk. Wanneer heeft ons werk ‘zin’. De tijd van eenzijdig werken vanuit productieparameters is voorbij. In vele MAATprogramma’s gaat het over eigen regie, samenredzaamheid, leren luisteren naar het (levens)verhaal van mensen en het belang van de relatie. Kunnen we hier de achterliggende waarden uit opdiepen? Als we ze kunnen benoemen, kunnen we ons er naar richten en kunnen we elkaar hierop aanspreken. Welke waarden hebben draagvlak? In de cliëntrelatie, maar net zo goed in de samenwerkingsrelatie en in het omgaan met elkaar binnen en tussen organisaties. Kunnen we elkaar ook aanspreken op deze waarden?

Clientrelatie en waarden

Over deze zaken wil een aantal bestuurders een breed gesprek organiseren, een gesprek met en van werkers. In de uitwerking zal het steeds gaan over de twee aspecten: cliëntrelatie (echt luisteren naar het verhaal van mensen) en het gesprek over waarden. De voorbereiding vindt plaats in een werkgroep van Arie de Vries (NIM), Henk van den Broek (Pluryn), Johan Noppe (Portaal) en Walter Hamers (Talis).

 

 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg