Bewonersparticipatie Nijmegen Centrum

Er zijn veel veranderingen gaande als het gaat om Welzijn en Zorg. De algemene tendens is dat er van burgers verwacht wordt dat zij meer zelf en samen gaan doen. Maar hoe denken burgers hierover? En wat willen en kunnen zij zelf?

Dat zijn vragen die leven bij de gemeente Nijmegen, maar ook bij woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen.  

 

In mei 2013 heeft daarom een eerste verkennende bijeenkomst plaatsgevonden in het Kolpinghuis om met bewoners van Nijmegen Centrum van gedachten te wisselen. Op 24 september vond een vervolgbijeenkomst plaats waarbij dieper op enkele thema’s is ingegaan:

  • Veiligheid

  • Mobiliteit

  • Gezondheid

  • Hobby en vrije tijd

  • Nabuurschap

 

Beide bijeenkomsten zijn voorbereid door een groepje dat bestond uit inwoners van Njimegen Centrum, de wijkmanager van de gemeente, vertegenwoordigers van woningcorporaties, welzijn- en zorginstellingen en projectbureau MAAT.

 

Eind oktober vind een voorlopig laatste bijeenkomst plaats waarin een “top 10” van prioriteiten zal worden benoemd. Aan de hand daarvan ontstaat een wijkagenda voor 2014.

 

In Hengstdal worden soorgelijke bijeenkomsten georganiseerd.

 


 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg