123Vraagwijzer en 123Comfort in Mijnbuurtje

Onlangs zijn 123Vraagwijzer en 123Comfort opgenomen in de wijkwebsites van Mijnbuurtje. De informatie uit 123Vraagwijzer en 123Comfort is hierdoor zichtbaar op de wijkportalen in Nijmegen.

Voor de 123Vraagwijzer hebben wij de meest voorkomende vragen uitgesplitst en wordt men direct doorgelinkt in het vraagpatroon waarover de vraag gaat. Dus heeft u een vraag over wonen, dan komt u direct in het vraagpatroon ‘goede plek om te wonen’ daarna kunt u in de vraagwijzer doorklikken. Hetzelfde geldt uiteraard voor de andere vraagpatronen zoals:  ziekte en beperking, familielid met ziekte of beperking, kinderen krijgen en opvoeden, psychische gezondheid, vragen over werk en geld en vragen over uw wijk. Om te bekijken hoe de 123Vraagwijzer in de wijkportal is toegevoegd klik hier

Voor 123Comfort hebben wij de veel gebruikte diensten en diensten aan huis toegevoegd aan mijnbuurtje. Ook zijn speciale acties van dienstverleners hier te vinden. Om te zien hoe 123Comfort in de wijkportal is toegevoegd klik hier 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg