Er is een fundamentele verandering gaande in de verhouding tussen overheid en samenleving. De overheid treedt terug en verwacht van burgers dat zij meer zelf en samen gaan doen. Voor een groot deel van de samenleving is dit geen probleem. Dat zijn vitale burgers die -al dan niet samen met behulp van instellingen-  voorkomende problemen met elkaar oplossen.

Er is echter ook een groep kwetsbare burgers voor wie participatie en zelfredzaamheid niet zo vanzelfsprekend is. Hoe zorg je ervoor dat deze groep wezenlijk onderdeel wordt of blijft van onze samenleving? Dat is de vraag waar burgers, organisaties en overheid, antwoorden op zoeken. Projectbureau MAAT heeft diverse instrumenten en werkwijzen ontwikkeld die hierbij van pas kunnen komen. In onze aanpak gaan we altijd uit van de leefwereld van de burger en professional.
 

Kantelen zonder om te vallen

Het rijk draagt taken over aan gemeenten en die zullen op hun beurt meer moeten overlaten aan de samenleving. Deze Kanteling is een complex proces waarbij loslaten en vertrouwen kernwaarden zijn. In dit proces spelen maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties en het onderwijs een belangrijke, faciliterende, rol. Dit is een andere rol dan de meer zorgende rol die in het verleden verwacht werd. Deze rolverandering, of liever cultuurverandering,  vraagt heel wat van burgers, werkers, managers en bestuurders in het maatschappelijk middenveld.

Het speelveld komt er anders uit te zien waarbij de burger een voorname plek heeft. Dit gaat niet vanzelf.  

Onze instrumenten en methodieken geven op een praktische manier vorm aan het in positie brengen van de burger. Ook ondersteunen wij organisaties en gemeenten bij het werken aan deze cultuurverandering.

 

Wilt u weten wie wij zijn en hoe wij dit aanpakken? Lees dan hier verder.

 

Abonneren op onze nieuwsbrief? U bent op onze nieuwe website! Klik hier voor meer informatie! Contact met ons opnemen?

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg