Disclaimer

Lees op deze pagina de informatie over aansprakelijkheid en risico's met betrekking tot de inhoud van deze website.

MAAT Advies wijst u ten aanzien van de website op het volgende:
Niets uit deze pagina mag op welke wijze en in welke vorm dan ook worden vermenigvuldigd of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden.

MAAT Advies stelt de inhoud van de website met constante zorg en aandacht samen. Het is echter mogelijk dat informatie die u op de site aantreft onvolledig of onjuist is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. MAAT Advies kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Hoewel MAAT Advies alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg